Dịch Vụ Tại Phòng

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ những bữa ăn tại phòng, từ thực đơn ăn nhanh cho các nhà doanh nghiệp bân rôn đến bữa tối lãng mạng riêng tư cho các cặp đôi.