Từ 11:30 đến 14:00 trưa hàng ngày
Mời bạn đến và thưởng thức những món ăn tuyệt hảo từ các quốc gia trên khắp thế giới để thực sự sẵn sang cho một ngày làm việc hiệu quả.