• PHÒNG EXECUTIVE SUITE

  • Diện tích phòng: 66m2
  • Hướng phòng: Hướng thành phố
  • Gường: 01 giường đôi
  • Loại phòng: Hút thuốc và không hút thuốc
 • PHÒNG EXECUTIVE DELUXE

  • Diện tích phòng : 33 m2
  • Hướng phòng : Hướng thành phố
  • Gường: 01 giường đôi hoặc 02 giường đơn
  • Loại phòng: Hút thuốc và không hút thuốc
 • PHÒNG JUNIOR SUITE

  • Diện tích phòng: 40m2
  • Hướng phòng: Hướng thành phố
  • Gường: King
  • Loại phòng: Hút thuốc và không hút thuốc
 • PHÒNG DELUX

  • Diện tích phòng: 33m2
  • Hướng phòng: Hướng thành phố
  • Giường: 01 giường đôi hoặc 02 giường đơn
  • Loại phòng: Hút thuốc và không hút thuốc