PHÒNG HỌP

Với phòng họp lớn có thể chia thành 2 phòng họp nhỏ riêng biệt, Vissai Sài Gòn tự tin có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của quý khách về hội nghị . Từ những cuộc họp riêng cho 20 người cho đến phòng hội nghị lớn cho 400 người. Vissai Saigon là nơi lý tưởng cho các dịp hội họp và hội nghị.

Phòng họp nửa ngày không kèm bữa trưa, bao gồm:

 • Tiệc trà, café, 3 loại bánh và trái cây.
 • 4 giờ sử dụng phòng họp.
 • Tiêu chuẩn phòng họp bao gồm: giấy, viết, nước suối, kẹo và trang trí với hoa tươi.
 • Thiết bị âm thanh, ánh sáng phòng họp.

Phòng họp nửa ngày kèm bữa trưa, bao gồm:

 • Tiệc trà, café, 3 loại bánh và trái cây.
 • Set / buffet trưa tại nhà hàng hoặc phòng tiệc.
 • Phục vụ nước ngọt cho bữa trưa.
 • 4 giờ sử dụng phòng họp.
 • Tiêu chuẩn phòng họp bao gồm: giấy, viết, nước suối, kẹo và trang trí với hoa tươi.
 • Thiết bị âm thanh, ánh sáng phòng họp.

Phòng họp một ngày không kèm bữa trưa, bao gồm:

 • Tiệc trà, café, 3 loại bánh và trái cây.
 • 4 giờ sử dụng phòng họp.
 • Tiêu chuẩn phòng họp bao gồm: giấy, viết, nước suối, kẹo và trang trí với hoa tươi.
 • Thiết bị âm thanh, ánh sáng phòng họp.

Phòng họp một ngày kèm bữa trưa, bao gồm:

 • Tiệc trà, café, 3 loại bánh và trái cây.
 • Set / buffet trưa tại nhà hàng hoặc phòng tiệc.
 • Phục vụ nước ngọt cho bữa trưa.
 • 8 giờ sử dụng phòng họp.
 • Tiêu chuẩn phòng họp bao gồm: giấy, viết, nước suối, kẹo và trang trí với hoa tươi.
 • Thiết bị âm thanh, ánh sáng phòng họp.

Cách sắp xếp sẵn có của một buổi tiệc

 • Thực đơn Á / Âu.
 • Tiệc tự chọn.
 • Tiệc cocktail.
 • Tiệc cocktail tại hồ bơi.